Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trẻ em phải cách ly, theo dõi, điều trị do bị nhiễm SARS-CoV-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 về hướng dẫn cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em, nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị.

Điểm nổi bật nhất trong công văn này là việc cho phép cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em được đi cùng trẻ em đến cơ sở y tế/cơ sở thu dung điều trị COVID-19/cơ sở cách ly tập trung hoặc được ở cùng với trẻ em tại nơi cách ly tại nhà, nơi lưu trú để chăm sóc trẻ và phải có cam kết tự nguyện cách ly cùng trẻ em và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em (gọi tắc là NCSTE) được đi cùng trẻ em đến cơ sở y tế/cơ sở thu dung điều trị COVID-19/cơ sở cách ly tập trung hoặc được ở cùng với trẻ em tại nơi cách ly tại nhà, nơi lưu trú phải có cam kết tự nguyện cách ly cùng trẻ em và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp NCSTE không thể đi cùng thì chính quyền địa phương bố trí người chăm sóc trẻ; đảm bảo trẻ em duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình, người thân.

Trẻ em dưới 16 tuổi là người Việt Nam, có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19

  • Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo.
  • Lấy mẫu xét nghiệm cho trẻ em và NCSTE theo quy định về cách ly tại nhà.

Trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cùng NCSTE

*Trẻ em và NCSTE đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 (ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19:

  • Thực hiện cách ly tập trung 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh, theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.

*Trẻ em chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:

  • Trường hợp NCSTE đáp ứng đủ các điều kiện tại Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/08/2021 của Bộ Y tế thì trẻ em cùng NCSTE thực hiện cách ly tập trung 07 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thực hiện cách ly tại nhà trong 7 ngày tiếp theo và tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh.
  • Trường hợp NCSTE chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Trẻ em thực hiện cách ly tập trung 14 ngày cùng NCSTE kể từ ngày nhập cảnh; theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 14 ngày tiếp theo. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 14 kể từ ngay nhập cảnh.
  • Trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh nhưng NCSTE đang ở Việt Nam: Trẻ em thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú cùng NCSTE trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 14 kể từ ngày trẻ em nhập cảnh.