Hotline: (028)39.778.928
Giỏ hàng

Vixol

Thương hiệu Vixol là một trong ba nhãn hàng nước tẩy rửa nhà tắm dẫn đầu tại Thái Lan thuộc tập đoàn IP Group.Hiện tại, doanh số bán hàng của I.P Manu..
44.000đ
Thương hiệu Vixol là một trong ba nhãn hàng nước tẩy rửa nhà tắm dẫn đầu tại Thái Lan thuộc tập đoàn IP Group.Hiện tại, doanh số bán hàng của I.P Manu..
44.000đ
Thương hiệu Vixol là một trong ba nhãn hàng nước tẩy rửa nhà tắm dẫn đầu tại Thái Lan thuộc tập đoàn IP Group.Hiện tại, doanh số bán hàng của I.P Manu..
44.000đ
Thương hiệu Vixol là một trong ba nhãn hàng nước tẩy rửa nhà tắm dẫn đầu tại Thái Lan thuộc tập đoàn IP Group.Hiện tại, doanh số bán hàng của I.P Manu..
44.000đ
Thương hiệu Vixol là một trong ba nhãn hàng nước tẩy rửa nhà tắm dẫn đầu tại Thái Lan thuộc tập đoàn IP Group.Hiện tại, doanh số bán hàng của I.P Manu..
44.000đ
Thương hiệu Vixol là một trong ba nhãn hàng nước tẩy rửa nhà tắm dẫn đầu tại Thái Lan thuộc tập đoàn IP Group.Hiện tại, doanh số bán hàng của I.P Manu..
44.000đ
Thương hiệu Vixol là một trong ba nhãn hàng nước tẩy rửa nhà tắm dẫn đầu tại Thái Lan thuộc tập đoàn IP Group.Hiện tại, doanh số bán hàng của I.P Manu..
44.000đ
Thương hiệu Vixol là một trong ba nhãn hàng nước tẩy rửa nhà tắm dẫn đầu tại Thái Lan thuộc tập đoàn IP Group.Hiện tại, doanh số bán hàng của I.P Manu..
61.000đ
Thương hiệu Vixol là một trong ba nhãn hàng nước tẩy rửa nhà tắm dẫn đầu tại Thái Lan thuộc tập đoàn IP Group.Hiện tại, doanh số bán hàng của I.P Manu..
61.000đ
Hiển thị 1 đến 9 trong 9 (1 Trang)


Thương hiệu Vixol là một trong ba nhãn hàng nước tẩy rửa nhà tắm dẫn đầu tại Thái Lan thuộc tập đoàn IP Group.

Hiện tại, doanh số bán hàng của I.P Manufacturing đạt gần 120 triệu đô la Mỹ tại Thái và vẫn đang tiếp tục dẫn đầu về thị phần và tốc độ tăng trưởng doanh thu. Mục tiêu chính của chúng tôi là mở rộng thị trường ra khu vực Đông Dương, trong đó Việt Nam là thị trường được ưu tiên tập trung phát triển hàng đầu và hôm nay, buổi lễ bổ nhiệm nhà Phân phối là bước đầu tiên trên con đường đi đến mục tiêu của chúng tôi.


Thông Báo

  • Gói hiện tại:
  • Tổng số đơn: () thành công - () chưa thành công
  • Tích lũy:
  • Số dư hiện tại:

* Giảm thêm 10% khi đăng ký trong ngày hôm nay.

Hotline: 0947 781 026